הוספת מבוטח לביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי BDO

יש לקרוא בעיון את הרשום למטה לגבי מצבים בריאותיים שעליהם חייב לדווח טרם הנסיעה.

לפני כל נסיעה לחו"ל, במסגרת ביטוח הנסיעות הקבוצתי בהראל כאמור, במידה ואובחנת כלוקה באחד או יותר מהמצבים הרפואיים הבאים או שהינך נמצא בטיפול באילו ממצבים אלו, תידרש לדווח על כך להראל ולהעביר מסמכים רפואיים רלבנטיים טרם הנסיעה.

להלן רשימת המצבים הבריאותיים עליהם עליך לדווח באם התשובה לשאלות בגינן הינה חיובית-

 1. האם עברת אירוע מוחי מכל סוג שעבר המועמד לביטוח בשנה האחרונה;
 2. האם עברת טיפול אונקולוגי בשנה האחרונה;
 3. האם חלית במחלת לב בשלושה חודשים שקדמו לנסיעה (לדוגמה: התקף לב, צנתור, ניתוח מעקפים, הפרעות קצב,
  או בעיית לב אחרת);
 4. האם קיבלת טיפול לאחר השתלת איברים בשנה האחרונה;
 5. האם הנך סובל מהיצרות בעורקי הצוואר (קורוטיס);
 6. האם הנך סובל ממחלת כבד כרונית;
 7. האם הנך סובל ממחלת כליות כרונית;
 8. האם הנך סובל ממחלה ניוונית ;
 9. האם הנך סובל מסיסטיק פיברוזיס;
 10. האם הנך סובל מCOPD ?;
 11. האם עברת טיפול בדיאליזה;
 12. האם הנך מצויה בהיריון בסיכון גבוה;
 13. האם הנך מועמד לניתוח;

 

בהמשך לאמור, וככל שהתשובה לאחת או יותר מהשאלות שלעיל הינה חיובית, יש להעביר את התשובה לחברתנו באמצעות סוכנות הביטוח רמי בן אשר/חסות חורין על ידי מילוי הצהרת הבריאות ושליחתו (לחץ כאן להורדת המכתב, הצהרת הבריאות בעמוד 4) והעברת מסמכים רפואיים רלבנטיים למיכל חורין בכתובת המייל michal@ramib.co.il.

יובהר, כי בהתבסס על מצבך הרפואי, הראל תהיה רשאית לבצע הליך של חיתום רפואי, שיכול שיסתיים בדחיה מביטוח או בקביעת החרגות לכיסויים בפוליסה, כולם או חלקם, שידרשו את אישורך כתנאי להפקת הפוליסה, והכל בהתאם למדיניות החיתום של החברה.
יובהר, כי ככל שלא תדווח להראל מראש כאמור, ויתברר בדיעבד בעת תביעה כי טרם הנסיעה סבלת מאחת או יותר מהבעיות הרפואיות המנויות מעלה, יהיו לדבר השלכות על תשלום תגמולי הביטוח על ידי הראל ויכול שתביעתך אף תידחה.

למען הסר ספק במצב רפואי שנדרש חיתום כפי שרשום לעיל, כיסוי ביטוחי יינתן רק לאחר קבלת אישור מחברת הביטוח שקיים כיסוי ביטוחי בתוקף.

לפרטים נוספים ועזרה, ניתן לפנות למיכל חורין

במייל: michal@ramib.co.il

טלפון ישיר: 03-9407617

טלפון משרד: 03-9407600

לקוחות יקרים,

אנו מחזקים ומחבקים את חיילי צה"ל, כוחות הביטחון ותושבי ישראל.

בימים קשים אלו אנו עושים את מירב המאמצים על מנת לסייע ולהעניק את השירות הטוב ביותר עבורכם.

שנדע ימים שקטים ובטוחים.
ביחד ננצח!